Jak edytować plik PDF?

Jak edytować plik PDF?

Niestety, bez odpowiednich narzędzi nie jest to możliwe. Do edytowania już istniejących plików PDF służy kilkanaście aplikacji, jak np. Foxit PDF Editor. Ten dostępny w 30-dniowej wersji testowej program umożliwia edytowanie tekstu w dokumencie tego typu – zmianę czcionki, pogrubienia wybranych wyrazów, dodawanie podkreśleń, a także operacje na obiektach. Możemy na przykład obracać zamieszczone w dokumencie grafiki, centrować akapity, przesuwać je, dodawać do dokumentu pliki audio oraz wideo czy też personalizować PDF poprzez dodanie do niego własnego tła. Nie brak tu również możliwości dodawania komentarzy, co przyda się zwłaszcza w sytuacji, gdy dokument PDF jest wspólną pracą kilku osób, z których każda ma swoje uwagi.

Aplikacja ta oferuje także zaawansowane opcje dotyczące stron, jak na przykład wycinanie, zmiana kolejności kartek, czy też usuwanie wyznaczonych. Oprócz tego mamy tutaj możliwość stworzenia pliku PDF z już istniejącego dokumentu tego typu, co pozwala na kreację nowego pliku PDF, mającego taką samą zawartość, co oryginał, jednak bez naruszania pierwotnej wersji. W programie nie brak także opcji dzielenia się plikiem przez e-mail, synchronizacji z aplikacjami biurowymi czy też eksportu do formatu zgodnego z MS Office.

Znajdziemy tu również liczne opcje zabezpieczania pliku. Po zablokowaniu go hasłem będzie on dostępny tylko dla osób, które je znają. Zaawansowane opcje, które przydadzą się przy dokumentach o dużej ważności, to podpisy cyfrowe i sygnatury. Dzięki nim mamy pewność, że otrzymany PDF nie był modyfikowany przez nikogo innego. Cała obsługa pliku PDF odbywa się z pomocą wygodnego edytora, który kojarzyć się może z MS Word.


Jeśli edytowanie PDF nie jest potrzebne w pracy czy biurze, a chcemy zmieniać dokumenty tego typu w celach prywatnych, warto zainteresować się programem PDFill PDF Tools Free. Zgodnie z nazwą jest on bezpłatny, a zaraz po uruchomieniu zobaczymy wygodne menu dostępnych operacji. Znajdziemy w nim łączenie plików PDF, rozdzielanie/reorganizowanie układu stron, dodawanie znaków wodnych do stroni grafik, dodawanie nagłówków i stopek, itp.

Znalazło się tu również miejsce na opcje bezpieczeństwa – można szyfrować lub deszyfrować pliki PDF za pomocą dwóch metod: 40- oraz 128-bitowego algorytmu. Pozwala to zabezpieczać PDF przed kopiowaniem, wprowadzeniem w nim zmian, a nawet drukowaniem osobom, które nie znają hasła. Jeśli chcemy zmienić plik graficzny w PDF, tu także nie ma problemu – możemy konwertować zarówno grafiki zapisane na twardym dysku, jak i bezpośrednio ze skanera.

Opisane powyżej prorgamy można pobierać z naszych stron. Znajdują się na nich również inne aplikacje do obróbki PDF - zarówno darmowe, jak też i w wydaniach testowych.

2+2=