KOMPUTERUsuwanie komentarzy w Wordzie

Usuwanie komentarzy w Wordzie

 

Word to popularny program do edycji tekstu, który oferuje wiele funkcji, w tym możliwość dodawania komentarzy do dokumentów. Komentarze są przydatne, gdy chcemy udzielić informacji zwrotnej lub podzielić się uwagami na temat treści. Jednak czasami może być konieczne usunięcie komentarzy, na przykład przed udostępnieniem dokumentu innym osobom. W tym artykule dowiesz się, jak usunąć komentarze w Wordzie.

 

Usuwanie pojedynczych komentarzy w Wordzie:

1. Otwórz dokument Worda, który zawiera komentarze.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na komentarz, który chcesz usunąć.

3. Z menu kontekstowego wybierz opcję "Usuń komentarz".

 

Usuwanie wszystkich komentarzy z całego dokumentu Worda:

1. Otwórz dokument Worda, z którego chcesz usunąć wszystkie komentarze.

2. Kliknij zakładkę "Rewizja" na górnym pasku narzędzi.

3. W sekcji "Komentarze" znajdź przycisk "Usuń" i kliknij go.

4. Z menu rozwijanego wybierz opcję "Usuń wszystkie komentarze w dokumencie".

 

Usuwanie komentarzy w Wordzie – podsumowanie:

Usuwanie komentarzy w Wordzie jest prostym procesem, który można wykonać w kilku prostych krokach. Jeśli chcesz usunąć pojedynczy komentarz, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komentarz i wybrać opcję "Usuń komentarz". Jeśli natomiast chcesz usunąć wszystkie komentarze z całego dokumentu, przejdź do zakładki "Rewizja", znajdź przycisk "Usuń" w sekcji "Komentarze" i wybierz opcję "Usuń wszystkie komentarze w dokumencie". Pamiętaj, że usunięcie komentarzy jest trwałe i nie można ich przywrócić po wykonaniu tej operacji.

 

Podsumowując, usuwanie komentarzy w Wordzie jest łatwe i szybkie. Dzięki temu możesz łatwo usunąć wszelkie komentarze, które nie są już potrzebne w Twoim dokumencie. Pamiętaj jednak, że przed usunięciem komentarzy zawsze warto zastanowić się, czy nie są one istotne dla treści dokumentu.

Autor

Kheter
2+2=

PARTNERZY SERWISU: