KOMPUTERCzym jest lista rozwijana?

Czym jest lista rozwijana?

Lista rozwijana to bardzo przydatne narzędzie w Excel, które pozwala na szybkie i łatwe wybieranie jednej z kilku opcji. Dzięki dodaniu komunikatu wejściowego i alertu o błędzie minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów i zapewniamy, że użytkownik dokona wyboru w pełni świadomie. Jeśli wybór na liście rozwijanej wpływa na dalsze wyniki w arkuszu kalkulacyjnym, warto skorzystać z funkcji "IF", która pozwala na uzależnienie wyników od wyboru na liście rozwijanej. Dzięki temu praca z arkuszem kalkulacyjnym staje się jeszcze bardziej efektywna i przyjemna.

Czym jest lista rozwijana?

 

Lista rozwijana to narzędzie, które pozwala na wybór jednej z kilku opcji z listy. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie w arkuszach kalkulacyjnych, takich jak Excel, gdzie często potrzebujemy wybierać spośród wielu opcji. Lista rozwijana pozwala na szybkie i łatwe wybieranie odpowiedniej wartości, co z kolei przyspiesza pracę i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

 

Komunikat wejściowy

 

Przed stworzeniem listy rozwijanej warto dodać komunikat wejściowy, który pojawi się po kliknięciu na komórkę z listą. Komunikat ten może zawierać informacje o tym, jakie wartości można wybrać z listy, jakie są ich znaczenia oraz jakie konsekwencje wynikają z wyboru danej opcji. Dzięki temu użytkownik będzie miał pełną wiedzę na temat listy rozwijanej i będzie mógł dokonać wyboru w pełni świadomie.

 

Alert o błędzie

 

Warto również dodać alert o błędzie, który pojawi się w przypadku, gdy użytkownik wprowadzi wartość spoza listy rozwijanej. Alert taki może zawierać informacje o tym, że wprowadzona wartość jest nieprawidłowa oraz prośbę o wprowadzenie poprawnej wartości. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów i zapewniamy, że użytkownik dokona wyboru tylko spośród dostępnych opcji.

 

Jak stworzyć listę rozwijaną w Excel?

 

Aby stworzyć listę rozwijaną w Excel, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 

1. Wybierz komórkę, w której chcesz umieścić listę rozwijaną.

2. Kliknij na zakładkę "Dane" w górnym menu.

3. Wybierz opcję "Walidacja danych".

4. W oknie "Walidacja danych" wybierz zakładkę "Lista".

5. W polu "Źródło" wpisz zakres komórek, które chcesz umieścić na liście rozwijanej. Na przykład, jeśli chcesz umieścić na liście rozwijanej wartości z komórek A1 do A5, wpisz "=$A$1:$A$5".

6. Kliknij "OK".

 

Gotowe! Teraz w wybranej komórce pojawi się lista rozwijana, z której użytkownik będzie mógł wybrać jedną z dostępnych opcji.

 

Zmiana dalszych wyników uzależniona od wyboru na liście

 

Często zdarza się, że wybór jednej z opcji na liście rozwijanej wpływa na dalsze wyniki w arkuszu kalkulacyjnym. Na przykład, jeśli wybierzemy z listy rozwijanej kraj, to w kolejnych komórkach pojawią się informacje o stolicy, populacji, powierzchni, itp. W takim przypadku warto skorzystać z funkcji "IF" w Excel, która pozwala na uzależnienie dalszych wyników od wyboru na liście rozwijanej.

 

Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 

1. Wybierz komórkę, w której chcesz umieścić wynik.

2. Wpisz formułę "IF" zgodnie z poniższym wzorem: =IF(A1="Wartość 1", "Wynik 1", IF(A1="Wartość 2", "Wynik 2", "Wynik domyślny"))

3. W miejsce "Wartość 1" i "Wartość 2" wpisz wartości, które odpowiadają wyborom na liście rozwijanej.

4. W miejsce "Wynik 1" i "Wynik 2" wpisz wyniki, które mają pojawić się w komórce w zależności od wyboru na liście rozwijanej.

5. W miejsce "Wynik domyślny" wpisz wynik, który ma pojawić się w komórce, jeśli użytkownik nie dokona wyboru na liście rozwijanej.

 

Gotowe! Teraz dalsze wyniki w arkuszu kalkulacyjnym będą uzależnione od wyboru na liście rozwijanej.

 

Autor

Kheter
2+2=

PARTNERZY SERWISU: