KOMPUTERJak ustawić marginesy w wordzie?

Jak ustawić marginesy w wordzie?

Ogólne informacje o marginesach w programie Word

 

Marginesy są jednym z podstawowych elementów formatowania tekstu w programie Word. Są to puste przestrzenie na krawędziach strony, które pozwalają na oddzielenie treści od krawędzi papieru. Ustawienie odpowiednich marginesów jest istotne zarówno w celu estetycznego wyglądu dokumentu, jak i dla ułatwienia czytania.

 

Jak stworzyć marginesy w programie Word?

 

Aby ustawić marginesy w programie Word, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 

1. Otwórz dokument w programie Word.

2. Kliknij zakładkę "Układ strony" na górnym pasku narzędzi.

3. W sekcji "Marginesy" znajdziesz przycisk "Marginesy niestandardowe". Kliknij go.

 

Ustawienia marginesów

 

Po kliknięciu przycisku "Marginesy niestandardowe" pojawi się okno dialogowe, w którym można dostosować ustawienia marginesów. W tym oknie można zmieniać wartości marginesów dla górnej, dolnej, lewej i prawej krawędzi strony. Można również zaznaczyć opcję "Jednakowe marginesy", aby ustawić takie same wartości dla wszystkich krawędzi.

 

Marginesy lustrzane

 

Marginesy lustrzane są szczególnym rodzajem marginesów, które są stosowane w przypadku drukowania dwustronnego. W przypadku marginesów lustrzanych, lewa i prawa krawędź strony mają różne wartości, aby uwzględnić miejsce na składanie dokumentu. Aby ustawić marginesy lustrzane, należy wybrać odpowiednią opcję w oknie dialogowym "Marginesy niestandardowe".

 

Zmienianie układu lub stylu wykresu

 

W programie Word istnieje również możliwość zmiany układu lub stylu wykresu. Aby to zrobić, należy kliknąć na wykres, a następnie wybrać zakładkę "Narzędzia wykresu" na górnym pasku narzędzi. W tej zakładce można dostosować różne parametry wykresu, takie jak typ, kolor, etykiety itp.

 

Wstawianie stopki i nagłówka

 

Aby wstawić stopkę lub nagłówek do dokumentu, należy wybrać zakładkę "Wstaw" na górnym pasku narzędzi, a następnie kliknąć przycisk "Stopka" lub "Nagłówek". Po wybraniu odpowiedniej opcji, pojawi się specjalne pole, w którym można wprowadzić tekst stopki lub nagłówka. Można również dostosować wygląd stopki lub nagłówka, korzystając z różnych narzędzi dostępnych w zakładce "Narzędzia stopki i nagłówka".

 

Podsumowanie

 

Marginesy są ważnym elementem formatowania tekstu w programie Word. Umożliwiają one oddzielenie treści od krawędzi strony, co przyczynia się do estetycznego wyglądu dokumentu. Aby ustawić marginesy, należy kliknąć zakładkę "Układ strony" i wybrać opcję "Marginesy niestandardowe". Można również stosować marginesy lustrzane, zmieniać układ lub styl wykresu oraz wstawiać stopki i nagłówki. Dzięki tym funkcjom można dostosować wygląd dokumentu do własnych preferencji i potrzeb.

Autor

Kheter
2+2=

PARTNERZY SERWISU: