KOMPUTERFunkcja WYSZUKAJ.PIONOWO Excel

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO Excel

Do czego przydaje się funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO?

 

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO to jedna z najczęściej używanych funkcji w programie Excel. Służy ona do wyszukiwania wartości w kolumnie i zwracania wartości z tej samej lub innej kolumny w tym samym wierszu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku dużych arkuszy kalkulacyjnych, gdzie konieczne jest szybkie i precyzyjne wyszukiwanie danych.

 

Jak działa funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO?

 

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO działa na zasadzie wyszukiwania wartości w kolumnie i zwracania wartości z tej samej lub innej kolumny w tym samym wierszu. Aby użyć tej funkcji, należy wpisać jej nazwę w komórce, a następnie podać argumenty funkcji. Pierwszym argumentem jest szukana wartość, czyli wartość, którą chcemy wyszukać w kolumnie. Drugim argumentem jest zakres wyszukiwania, czyli kolumna, w której chcemy wyszukać wartość. Trzecim argumentem jest numer kolumny, z której chcemy zwrócić wartość. Ostatnim argumentem jest sposób wyszukiwania, czyli wartość "J" lub "F". W przypadku wartości "J" funkcja wyszukuje dokładną wartość, a w przypadku wartości "F" funkcja wyszukuje wartość zbliżoną.

 

Od czego zależy prawidłowe działanie funkcji?

 

 

Prawidłowe działanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest szukana wartość. Aby funkcja działała poprawnie, należy wpisać dokładną wartość, którą chcemy wyszukać w kolumnie. Jeśli wartość ta nie zostanie znaleziona, funkcja zwróci błąd. Drugim czynnikiem jest zakres wyszukiwania. Należy upewnić się, że wybrany zakres zawiera kolumnę, w której szukamy wartości. Trzecim czynnikiem jest numer kolumny, z której chcemy zwrócić wartość. Należy upewnić się, że wybrany numer kolumny odpowiada kolumnie, z której chcemy zwrócić wartość. Ostatnim czynnikiem jest sposób wyszukiwania. Należy wybrać odpowiedni sposób wyszukiwania, w zależności od potrzeb.

 

Podsumowanie

 

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO to bardzo przydatne narzędzie w programie Excel. Pozwala ona na szybkie i precyzyjne wyszukiwanie danych w arkuszu kalkulacyjnym. Aby funkcja działała poprawnie, należy pamiętać o kilku czynnikach, takich jak szukana wartość, zakres wyszukiwania, numer kolumny i sposób wyszukiwania. Dzięki temu można uniknąć błędów i osiągnąć pożądane wyniki.

Autor

Kheter
2+2=

PARTNERZY SERWISU: