KOMPUTERPrzydatne skróty klawiaturowe w Windows 10: Cz.3

Przydatne skróty klawiaturowe w Windows 10: Cz.3

Znajomość skrótów klawiaturowych przydaje się w wielu sytuacjach i znacząco przyspiesza pracę z dokumentami i różnymi programami. W tej części poznamy skróty z wykorzystaniem klawisza Ctrl. 

 

Przydatne skróty klawiaturowe w Windows 10: Cz.3 - zdjęcie

Ctrl + X - Wycięcie zaznaczonego elementu

Ctrl + C (lub Ctrl + Insert) - Skopiowanie zaznaczonego elementu

Ctrl + V (lub Shift + Insert) - Wklejenie zaznaczonego elementu

Ctrl + Z - Cofnięcie akcji

Ctrl + F4 - Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach wyświetlanych na pełnym ekranie, które umożliwiają otwarcie w tym samym czasie wielu dokumentów)

Ctrl + A - Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie

Ctrl + D (lub Delete) - Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza

Ctrl + R (lub F5) - Odświeżanie aktywnego okna

Ctrl + Y - Ponowne wykonanie akcji

Ctrl + strzałka w prawo - Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu

Ctrl + strzałka w lewo - Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu

Ctrl + strzałka w dół - Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu

Ctrl + strzałka w górę - Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu

Ctrl + Alt + Tab - Używanie klawiszy strzałek do przełączania się między wszystkimi otwartymi aplikacjami

Ctrl + Alt + Shift + klawisze strzałek - Gdy w menu Start fokus jest ustawiony na grupie lub kafelku, ta kombinacja klawiszy przeniesie go w określonym kierunku

Ctrl + klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu) + spacja - Zaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie

Ctrl + Shift z klawiszem strzałki - Zaznaczanie bloku tekstu

Ctrl + Esc - Otwieranie menu Start

Ctrl + Shift + Esc - Otwieranie Menedżera zadań

Ctrl + Shift - Przełączanie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku układów klawiatury

Ctrl + spacja - Włączanie i wyłączanie edytora wprowadzania informacji (IME) w języku chińskim

Autor

Kamil
2+2=

PARTNERZY SERWISU: