KOMPUTERPrzydatne skróty klawiaturowe w Windows 10: Cz.1

Przydatne skróty klawiaturowe w Windows 10: Cz.1

Popularność systemu WIndows 10 rośnie, podobnie jak liczba użytkowników. Niestety świadomość obezności wielu ciekawych ułątwień oraz skrótów klawiaturowych jest nadal znikoma. A szkoda, bowiem znajomość kilkju kombinacji pozwoliłaby znacząco przyspieszyć korzystanie z systemu. 

 

Przydatne skróty klawiaturowe w Windows 10: Cz.1 - zdjęcie

 

Najciekawsze skróty klawiaturowe w trybie tradycyjnym (pulpitowym):

 • Win + strzałka w lewo – wypełnia aktywnym oknem lewą połowę ekranu
 • Win + strzałka w prawo – wypełnia aktywnym oknem prawą połowę ekranu
 • Win + strzałka w górę – maksymalizuje okno
 • Win + strzałka w dół - minimalizuje okno
 • Win + Home – minimalizuje lub maksymalizuje wszystkie okna poza aktywnym
 • Win + ,  (przecinek) - pokazuje podgląd Pulpitu i wyłącza go po zwolnieniu przycisku Windows
 • Win + X - otwiera menu z dostępem do podstawowych aplikacji i apletów Panelu Sterowania
 • Win + L - blokuje komputer i wyświetla ekran Lock Screen (wymagania zalogowania do dalszej pracy)
 • Win + Cyfra - uruchamia kolejne aplikacje przypięte do paska Szybkiego uruchamiania
 • Win + T - wyświetla podgląd uruchomionych aplikacji i pozwala na ich wybór za pomocą klawiszy kursora
 • Win + D - otwiera lub zamyka ostatnio aktywne okno aplikacji
 • Win + M - zmniejsza okna wszystkich aplikacji
 • Win z + (plus) Win z - (minus) - uruchamia Lupę i pozowala na powiększanie podglądu ekranu i jego zmniejszanie
 • Win + B - włącza obszar powiadomień na pasku zadań
 • Win + E - otwiera okno Eksplorator
 • Win + R - otwiera okno Uruchamianie

Autor

Kamil
2+2=

PARTNERZY SERWISU: