KOMPUTERPrzydatne skróty klawiaturowe w Windows 10: Cz.2

Przydatne skróty klawiaturowe w Windows 10: Cz.2

Ilość skrótów klawiaturowych jest naprawdę imponująca i zapamiętanie wszystkich jest bardzo trudne. Mimo to warto je poznać i wybrać te, które przydadzą się w codziennym korzystaniu z komputera. 

 

Przydatne skróty klawiaturowe w Windows 10: Cz.2 - zdjęcie

 

Alt + Tab - Przełączenie się między otwartymi aplikacjami

Alt + F4 - Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją

Klawisz z logo systemu Windows + L - Zablokowanie komputera

Klawisz z logo systemu Windows  + D - Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu

F2 - Zmiana nazwy zaznaczonego elementu

F3 - Wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików

F4 - Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików

F5 - Odświeżanie aktywnego okna

F6 - Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie

F10 - Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji

Alt + F8 - Pokazywanie hasła na ekranie logowania

Alt + Esc - Przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte

Alt + podkreślona litera - Wykonywanie polecenia powiązanego z literą

Alt + Enter - Wyświetlanie właściwości wybranego elementu

Alt + spacja - Otwarcie menu skrótów aktywnego okna

Alt + strzałka w lewo - Przejście wstecz

Alt + strzałka w prawo - Przejście dalej

Alt + Page Up - Przejście o jeden ekran w górę

Alt + Page Down - Przejście o jeden ekran w dół

Autor

Kamil
2+2=

PARTNERZY SERWISU: