SOFTWAREJak w Wordzie wstawić podpis?

Jak w Wordzie wstawić podpis?

Jeśli na co dzień korzystamy z edytora tekstowego Word nie tylko dla przyjemności, ale przede wszystkim do pracy, powinniśmy znać wszystkie najważniejsze funkcje oraz dodatki. Co prawda w programie przede wszystkim wykorzystujemy tekst, ale od czasu do czasu pojawi się zdjęcie, tabela, równanie itp. a to trzeba odpowiednio opisać. Sprawdźmy, jak w Wordzie wstawić podpis?

W pierwszej kolejności otwieramy dokument, w którym chcemy wstawić podpis np. pod zdjęciem, lub wstawiamy obiekt do dokumentu. Następnie zaznaczamy go (np. klikając na obiekt) i na karcie Odwołania w grupie Podpisy klikamy na Wstaw podpis.

Jak w Wordzie wstawić podpis? - zdjęcie

W nowym okienku na liście Etykieta zaznaczamy pozycję, która najlepiej opisuje obiekt (np. rysunek). Jeśli na liście nie ma odpowiedniej etykiety, klikamy na Nowa etykieta, w polu Etykieta wpisujemy nową etykietę, a następnie klikamy przycisk OK. Następnie wpisujemy dowolny tekst (łącznie ze znakami interpunkcyjnymi), który ma być wyświetlany w etykiecie. Po kliknięciu na OK podpis pojawi się pod obiektem.

Autor

Kamil
2+2=

PARTNERZY SERWISU: